Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny utbildning startar våren 2020 på Högskolan Väst utbildningen i Trollhättan

Datum: 16-17 mars, 14 maj, 16 september och 9 november

Välkommen med din anmälan redan nu!

Utbildningen

Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen och hålls i Trollhättan (heldagar). Mellan träffarna arbetar du med uppgifter från utbildningen i den egna verksamheten. Vi ser gärna att ni är flera deltagare från en utbildning och/eller skola.  Efter genomförd utbildning får du ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om reseersättning för resor över 200 kr hos Skolverket.

Målgrupp

Yrkeslärare, APL-ansvarig eller du som arbetar med elever och kollegor kring APL och har undervisningserfarenhet i yrkesprogram verksamma i alla skolformer på gymnasial nivå såsom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Krav

Du arbetar i skolan som yrkeslärare, APL-ansvarig eller är på annat sätt delaktig i elevernas APL. Du har undervisningserfarenhet inom yrkesprogram.

Urval

Urval görs bland behöriga sökande som uppfyller kraven, men antas med hänsyn till anmälningsdatum, geografisk spridning och fördelning på olika skolor och program.
Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare per rektor (skolenhet) och i samråd med rektor. Du som har sökt tidigare (nationell APL-utvecklarutbilding) och inte kommit in har förtur!

Förmåner

Skolverket bjuder på lunch och fika under utbildningsdagarna samt ersätter resor överstigande 200 kr (räknat till närmaste lärosäte).

 

 

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown