Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du som har yrkeslärare i din verksamhet har möjlighet anmäla både behöriga och obehöriga lärare till i Skolverkets apl-utvecklarutbildning. Du som är yrkeslärare kan självklart också uppmana din rektor att anmäla dina kollegor och dig. Utbildningen syftar till att förbättra kvaliteten kring arbetsplatsförlagt lärande genom att deltagarna möter kunniga inom området, skapar nätverk för erfarenhetsutbyte med andra yrkeslärare och bedriver utvecklingsarbete på hemmaplan. Fokus är bland annat systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljölagstiftning och bedömning. T ex kommer du under utbildningen kartlägga en arbetsplats som skulle kunna vara lämplig för apl, problematisera kring bedömning i samverkan med handledare och lära mer om arbetsmiljölagstiftning under apl.

Utbildningen omfattar fem heldagar. Mellan träffarna sker arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Senast uppdaterad