Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

MIK-journalistik och demokrati

Kompetensutvecklingsdag för lärare.
Medverkande: Martin Schibbye och Brit Stackston. Mångfaldscentrum vid Högskolan Väst samt Kultur i VÄst och MIK-akademien.

uNDERVISA NYANLÄNDA ELEVER

Utbilding för modersmålslärare, studiehandledare och lärare. Ges på uppdrag av Skolverket ht16-vt17

Seminars for immigrants

The aim of this series of seminars is to provide an introduction to the Swedish school system

Föreläsning med Alva Appelgren

Återkoppling påverkar motivation, prestation och din hjärna

Samverkan kring student i VFU

- för en fungerande styrkedja, ett systematiskt kvalitetsarbete och en tryggad kompetensförsörjning

Samverkan kring student i VFU

- Win/Win - Handledarens uppdrag - Handledarutbildning - Bedömning av student i VFU

Samverkan kring student i VFU

- student i VFU - för dagens klassrum och morgondagens lärare.

Seminarium Mångfaldens skola

- skolan som interkulturell arena

Kvalitetsarbete i praktiken - förskola

"Men så kan man också tänka"
- pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

Seminarieserie läsförståelse

- Monica Rechenberg

 

Senast uppdaterad