Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst ger på uppdrag av Skolverket två utbildningar som riktar sig till förskolans ledare och medarbetare.

Inom ramen för Läslyftet i förskolan ger vi följande två kurser:

Handledarutbildning 2020/21 
Handledarutbildningen är en statsbidragsfinansierad utbildning, där huvudmannen ansöker om medel för utbildningen samt utser de lärare som kan delta.
Läs mer om Läslyftet i förskolan på Skolverkets sidor Läslyftet i förskolan

Handleda vidare 2020/21 – Läslyftet i förskolan
Handleda vidare är öppen för dig som är förskollärare, som har varit handledare inom ramen för Läslyftet i förskolan och som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2019/20. Anmälan är öppen från 25/4 till 24/5. Mer information finns på Skolverkets hemsida

Utöver ovanstående kurser, ger Högskolan Väst den kommunförlagda förskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet 7,5 hp. Kursen söks via Högskolan Väst, men finansieras av Skolverket. 

Om ni har andra önskemål gällande fortbildning för förskolan, kan vi även på uppdrag ge utbildningar inom nedanstående områden:

• Naturvetenskap och teknik i förskolan
• Undervisningsbegreppet i Lpfö-18
• Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Om du är förskolechef eller utbildningsansvarig för förskolan och vill veta mer vad vi kan erbjuda, kontakta  maria.kjork@hv.se 

Kontakt


Senast uppdaterad av Andréa Börjesson