Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst ger på uppdrag av Skolverket två utbildningar som riktar sig till förskolans ledare och medarbetare.
Inom ramen för Läslyftet i förskolan ger vi följande två kurser:
Handledarutbildning 2019/20Läslyftet i förskolan
Handledarutbildningen är en statsbidragsfinansierad utbildning, där huvudmannen ansöker om medel för utbildningen samt utser de lärare som kan delta.
Läs mer om Läslyftet i förskolan på Skolverkets sidor
Handleda vidare 2019/20 – Läslyftet i förskolan
Handleda vidare är öppen för dig som är förskollärare, som har varit handledare inom ramen för Läslyftet i förskolan och som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2019/20. Anmälan är öppen från 25/4 till 24/5.
Mer information och länk till anmälan finns på Skolverkets hemsida:

Utöver ovanstående kurser, kan Högskolan Väst erbjuda uppdragsutbildning för förskolan inom flera andra områden, exempelvis:
• Nyfikenhet och kreativitet med naturvetenskap och teknik i förskolan
• Interkulturellt förhållningssätt i mötet med flerspråkiga barn
• Undervisningsbegreppet i Lpfö-18
• Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan


Skolverkets populära utbildningar för förskolan kommer tyvärr inte att ges under 2019, men du som förskolechef vet vad din enhet behöver för att utvecklas. Högskolan Väst kan skräddarsy kompetensutveckling för just er. Vill du veta mer, kontakta maria.kjork@hv.se.

 

 

 

Senast uppdaterad av Marie Påsse