Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är stor efterfrågan på förskollärare i hela landet. ​Därför erbjuds nu en möjlighet för huvudmän att höja den pedagogiska kompetensen i förskolan och samtidigt behålla erfaren personal.

Högskolan Väst samarbetar med Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Jönköping University kring en förskollärarutbildning för pedagogiskt yrkesverksamma i förskolan med eventuell start hösten 2017. Samarbetet innebär att de olika lärosätenas specialkompetenser bildar grunden för utbildningen.

Utbildningen erbjuds som uppdragsutbildning och pågår under fyra år med en studietakt på 75–100 %. Det krävs att arbetsgivaren ställer tid tillförfogande för
deltagarna att genomföra utbildningen.

Utbildningens innehåll

  • Utbildningen består av tre utbildningsområden:
  • Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
  • Studier inom det förskolepedagogiska området, 120 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Validering

Utbildningen innehåller möjlighet till validering för tillgodoräknande.

Målgrupp

Utbildning vänder  sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan med pågående anställning i förskola. 

Studieform och studietakt

Delar av utbildningen läses på distans, medan andra delar är campusförlagda vid de olika lärosätena. Studietakten varierar mellan 75–100 %. Gemensam utbildningsdag
är torsdagar.

Verksamhetsförlagd utbildning

förläggs på den egna arbetsplatsen samt annan arbetsplats.

Examen

Förskollärarexamen 210 hp.

Kostnad

Priset för utbildningen är 140 000 kr + moms per deltagare. Deltagarnas resor, litteratur, datatillgänglighet etc står uppdragsgivare eller deltagaren själv för.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska/Svenska som andraspråk B och Matematik A.
Eller

Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Dispens ges utifrån Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Anmälan

Anmälan görs via bifogad blankett och skickas av Skolhuvudman/arbetsgivare till Högskolan för lärande och kommunikation, Att: Åsa Lundgren, Box 1026, 551 11 Jönköping.

blankett-anmalan-fsk-program-samarbete-hb-hh-hv-ju.pdf

Mer information och kontakt


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown