Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forumet ska upprätta länkar med de samarbetspartners som institutionen har avtal med gällande lärarstudenter, men det kan även vara andra samarbetsaktörer.

Till verksamheten är ett sakkunnigt råd - Forumrådet - knutet med representanter från samverkande kommuner och fristående enheter. Deras uppgift är att stödja och säkerställa samverkan inom olika områden för Forum för skolutveckling.

Föredragande

Externa ledamöter

Interna ledamöter

Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown