Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvalitetschef, Nya skolan AB

beata.szwoch@nyaskolan.se

Beatas pedagogiska erfarenheter omfattas av arbete i både förskolans och skolans verksamhet. Under åren 2007-2011 har hon arbetat som referensperson för Skolverket i framtagandet av nya kursplaner och uppnåendemål för år 3 i ämnet matematik samt kursplaner för ämnet fysik för den nya läroplanen Lgr 11. Beata har också arbetat som referensperson för Skolverket med framtagandet av de första nationella proven för år 3 i ämnet matematik. Hennes ämnesdidaktiska kunskaper bidrog till utarbetning av diagnosanalysboken "Förstå och använda talen", utgiven av Nationellt Centrum för Matematikdidaktik, Göteborgs Universitet.

 

Under läsåret 2007-2008 blev hon tilldelad utmärkelsen Årets Verksamhetsutvecklare av utbildningsnämnden, Trollhättans Stad. Under hösten 2012 har hon också varit gästföreläsare på Högskolan Väst och genomförde en föreläsningsserie som ingick i den nationella matematiksatsningen för matematiklärarna inom Trestadsområdet.

För Beata är det viktigt att meningsfull kompetensutveckling för pedagogerna ses som en naturlig del av det kollegiala lärandet. Detta bidrar till ständig utveckling av hela verksamheten och skapar bästa möjliga förutsättningar för våra barn/elever.

Beatas största intresseområde är skolutveckling inom matematikdidaktik samt att vidga kunskaper kring lärandet med hjälp av vetenskapliga grunder. 

Hennes deltagande som sakkunnig i rådet för Forum för Skolutveckling kan ses som en möjlighet att bredda kompetenserna i verksamheten samt överbrygga kunskaper kring lärandet mellan vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet. För henne är det viktigt att ämneskompetenserna för svensk förskola/skola vidgas kontinuerligt, vilket leder till ökad måluppfyllelse .

Senast uppdaterad