Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rektor, Trollhättans kommun

daniel.engelin@trollhattan.se

Daniel arbetar på Utbildningsförvaltningen i Trollhättan. Han arbetar huvudsakligen med statsövergripande skolutvecklingsfrågor och ersätter förvaltningschefen i olika forum och frågor.

Daniel har även ett övergripande ansvar för Utbildningsförvaltningens lokaler, elevernas kontakt med företag och verksamheter i närområdet samt övergripande IKT-frågor inom förvaltningen.

Han har mångårig bakgrund som lärare i åk 6-9 i Sjuntorp där han undervisade i idrott & hälsa samt biologi, kemi och fysik. Innan han började på förvaltningen arbetade han under fyra år som rektor på Stavreskolan i Trollhättan för elever i åk 4 till 9.

Daniel har utöver sitt arbete ett stort intresse för olika former av fysisk aktivitet, musik och uteliv, helst tillsammans med sin familj bestående av fru och två barn.

Daniel är med i Forum för skolutveckling då han under egentligen hela sin verksamma yrkeskarriär varit intresserad att hitta verktyg och vägar för att våra elever i skolan ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Samhället och skolvärlden behöver samordna sina olika aktörer i så stor utsträckning som möjligt och i olika forum för att verka för en bättre utbildning för våra barn och elever.

Senast uppdaterad