Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utvecklingschef lärande, Orust kommun

lars.jansson@orust.se

Lars arbetar som utvecklingschef på förvaltningsområde lärande på Orust kommun. Hans ansvar sträcker sig över alla skolformer, men med vikt på grundskolan som är den största verksamheten.

Lars är tekniker och naturvetare i grunden och legitimerad matematik-, NO- och tekniklärare i åk 3-9. Han har arbetat som lärare, biträdande rektor, projektledare, IT-ansvarig, utvecklingsledare och nu som utvecklingschef. Han har även fortbildat sig inom informationsteknik på Högskolan Väst och forskningscirklar på Göteborgs Universitet. Lars specialkompetens ligger inom informations- och kommunikationsteknik, samt kvalitetsarbete.

Kommunerna och Högskolan behöver samverka verksamhetsnära kring skolutveckling och se vad vi kan bidra med till varandra. Därför är det viktigt att vara en del av detta och kunna påverka. Orust kommun har för närvarande en forskningssamverkan tillsammans med Högskolan Väst kring motivation och genusmönster, Hitta Drivet.

Senast uppdaterad