Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Biträdande verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan, Uddevalla kommun

lisa.kullgren@uddevalla.se

Lisa började sin yrkeskarriär i skolan som lärare i svenska och engelska och har arbetat både i grundskolan och på gymnasieskolan. När hon hade arbetat några år kompletterade hon med en magisterexamen inom utbildningsledarskap. Efter att ha arbetat som lärare i några år lockade rektorsuppdraget och hon har arbetat som rektor i F-9 och inom gymnasieskolan i kommunal, fristående och kommunförbundsverksamhet.

Inom hennes nuvarande uppdrag  ligger huvudfokus på systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingarbete kring elevhälsofrågor samt nyanländas lärande.

Samverkan mellan högskolan och grundskolan är viktigt för att hitta rätt fokusområden mellan utbildning och forskning. Tillsammans i forumrådet kan vi lära av varandra och initiera utvecklingsinsatser som leder till alla elevers förbättrade lärande oavsett skolform och ålder.

Senast uppdaterad