Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn- och elevhälsan, Uddevalla kommun

susann.magnusson@uddevalla.se

Susann är MLA, dvs. skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, samt chef för skolsköterskorna på kommunens grundskolor.

Hon är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och har en bakgrund som barnsjuksköterska på NÄL. Därefter har hon arbetat i 17 år som skolsköterska i en mindre kommun. Större delen av den tiden även som MLA på viss tid och som systemadministratör för det digitala journalsystemet som användes för elevernas skolhälsovårdsjournaler. Utsågs 2007 till årets skolsköterska av Riksföreningen för skolsköterskor efter att ha haft en ledande roll i att skolorna hon arbetade på hälsodiplomerades. Hon är numera själv invald i Riksföreningens styrelse med uppdrag som redaktör. Brinner för hälsofrämjande arbete och ser det som en framgångsfaktor inom skolan.

Susann är med i Forum för skolutveckling för att tillföra elevhälsans perspektiv och för att hon ser hälsofrågorna som mycket viktiga även för pedagogerna.

Exempelvis hur bemötande och relation mellan pedagog och elev kan ha stor betydelse för hälsa och måluppfyllelse. 
Senast uppdaterad