Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för Lärarlyftet och kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. Hösten 2019 kommer kurserna gå på helfart. Se lärarlyftsfilmen!

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 1-3 (1-30) 

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Målgrupp
Du som undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen här.

Svenska som andraspråk: Grundskolans åk 4-6 (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Målgrupp
Du som undervisar i åk 4-6 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen.

Svenska som andraspråk: FÖR LÄRARE I SVENSKA för invandrare (SFI) (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp. 

Målgrupp
Du som undervisar i svenska för invandrare (SFI) utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Efter att du har antagits till en kurs har du möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet blir kortare. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. För validering och tillgodoräknande använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda.

Du loggar in med ditt konto på antagning.se, EduId eller ditt lärosäte.
Till Valda

Använd statsbidraget för att stödja lärarens studier
Du som huvudman är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare. Därför är det viktigt att dina du som huvudmannen stimulerar och underlättar för dina lärare att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. Statsbidrag

Huvudmannaintyg: 

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II_HT19.docx

Huvudmannaintyg


Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown