Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurser i svenska som andraspråk

Ges inom Lärarlyftet
Till kursutbud och anmälan

Det globala klassrummet 7,5 hp

Introduktion till svenska som andraspråk för lärare som undervisar i olika ämnen i skola och vuxenutbildning. Kursen ger orientering och förståelse för hur lärare bättre kan ta sig an den heterogena lärandemiljön där normer och värderingar möts och utvecklas samt ger verktyg att använda i undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elevers förutsättningar för lärande.
Till kursutbud och anmälan

Insatser via samordnare

Forum för skolutveckling leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring nyanlända elever. Samordnarna finansieras av Skolverket och skall stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.
Följande kommuner ingår i nätverket: DalsEd, Färgelanda, Kunskapsförbundet Väst, Lidköping, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg.

Informationsmaterial om nyanlända elevers skolgång hittar du på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad av Andréa Börjesson