Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare försök med simuleringsbaserad undervisning vid Linköpings universitet har visat att sådan undervisning hjälper lärarstudenter att identifiera och problematisera olika perspektiv på undervisning. Det har också visat sig stödja lärarstudenters förståelse för och reflektioner om ledarskap i klassrummet.

Detta, av Vetenskapsrådet finansierade, projekt ska träna blivande 4-6-lärares förmåga att undervisa om bråkräkning samtidigt som de tränas på att leda undervisningen. Bägge delar sker i det forskarna  kallar virtuell praktik. I den virtuella praktiken ska lärarstudenterna undervisa fem avatarer med olika förutsättningar. Avatarerna styrs av en operatör som anpassar utmaningarna efter lärarstudenters förmågor. Lärarstudenterna gör en virtuell praktik, i par, där den ena observerar  och den andra utföruppgiften. Sedan byter de plats.

För att få kunskap om den virtuella praktiken har någon betydelse för den upplevda undervisningseffektiviteten får en tredjedel lärarstudenter ordinarie praktik, vfu, först och sedan virtuell praktik. En andra tredjedel får det omvända och den tredje tredjedelen av lärarstudenter blir kontrollgrupp och får endast ordinarie vfu. Om den virtuella vfu:n har någon betydelse för lärarstudenters utveckling och undervisningseffektivitet mäts innan, under vfu samt efter avslutad vfu. På så sätt får forskarteamet svar på frågan om den virtuella praktiken haft någon betydelse för lärarstudentens upplevda undervisningseffektivitet på kort och lång sikt.

I projektet samverkar Marcus Samuelsson och Angelica Dahlman från Högskolan Väst med Joakim Samuelsson, Cecilia Sveider, Anja Thorsten från Linköpings universitet och Mikael Bengtsson Detlefssen från Linköpings kommun.

Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog