Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Därför ska du delta

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg, samt fjärrundervisning
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare

Vad

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa. 

För vem

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. 

OBS behörighetskrav: Godkänt betyg i Svenska 3 alternativt Svenska som andra språk 3 eller motsvarande.

Hur

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

när

Kurstart september HT 2018.

Kursen är fullbelagd och anmälan är stängd!

Mer information


Senast uppdaterad av Claudia Preisig