Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

DÄRFÖR SKA DU DELTA

Utbildningen ger dig kunskap om

  • hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar för flerspråkiga elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplanerna 
  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag 
  • flerspråkighet och hur det används som en resurs 
  • olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar lärande 
  • språk- och kunskapsutveckling hos eleverna 
  • texttyper och textanalys med inslag av vad som skiljer sig åt mellan modersmål och svenska 
  • digitala verktyg och fjärrundervisning

VAD

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa. 

FÖR VEM

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

OBS behörighetskrav: Godkänt betyg i Svenska 3 alternativt Svenska som andra språk 3 eller motsvarande.

HUR

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Du kan delta i utbildningen på distans via nätet eller på lärosätet, beroende på vad respektive lärosäte erbjuder för form av undervisning. Utbildningen är kostnadsfri. Du står själv för resor och andra omkostnader.

NÄR

Kurstart september HT 2018.

Kursen är fullbelagd och anmälan stängd!

Mer information


Senast uppdaterad av Claudia Preisig