Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst ingår i Karlstadnoden tillsammans med Karlstad universitet, Högskolan i Halmstad och Linköpings universitet.

Målet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Högskolan Väst har valt att arbeta med forskningscirklar som praktiknära forskningsmodell i syfte att skapa en hållbar modell över tid som utgår från verksamhetens behov.

Deltagande kommuner/skolhuvudmän i Högskolans Väst ULF modell

Kommande aktiviteter

Forskningscirklarna förbereds hösten 2019 genom dels en seminarieserie för Högskolan Västs forskningscirkelledare, dels genom planering och organisering av lokala cirklar på skolor och förskolor hos deltagande huvudmän. Försöksverksamheten genomförs sedan med start vintern 2020 och avslutas hösten 2021.

Kontakt - projektledare


Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer