Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Happy girls Happy girls

Forum för Välfärd:

  • organiserar kompetensutveckling för välfärdsverksamheter inom stat, kommun och landsting samt frivilliga organisationer och privata näringslivet i form av högkolepoänggivande uppdragsutbildningar, utbildningar utan högskolepoäng, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar etc.

  • Vi har ett upparbetat team som samordnar kompetensutveckling tvärprofessionellt inom verksamhetsfältet Socialtjänst, skola och vård- och omsorg
  • är en länk mellan Högskolan Västs forskningsmiljöer och samhällets välfärdsverksamheter.

 

Har ni behov av kompetensutveckling? Välkommen att kontakta:

Maria Clevfors Fischer Tel. 073-901 33 74, maria.clevfors-fischer@hv.se 

 

EXEMPEL PÅ UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Kurserna anpassas efter era behov.
Kostnad per deltagare i förslagen nedan är cirkapriser och baseras på 20 deltagare.

Handläggning, utredning och dokumentation 7.5hp
* Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare 7.5 hp. 
* Social rätt för arbetsledare och inom individ- och familjeomsorgen 15hp
* Funktionsnedsättning, välfärd och livsvillkor 7,5 hp
* Chef & ledarskap 7,5 hp
* Systematisk uppföljning 7.5 hp
* Personlighetspsykologi 3 hp alt. 7.5 hp
* Mentorskap för vård, behandling och utbildning inom SIS behandlingshem 4.5 hp
* Projektledning 4.5 hp alt. 7,5 hp
* Praktisk samverkan kring tidiga samordnade insatser för barn och unga, TSI.
* Interkulturalitet 7,5hp
* Utbildning för personliga assistenter
* Funktionshinder, välfärd och livsvillkor för chefer inom       funktionshinder/socialpsykiatri, 7,5hp, avancerad nivå
* Socialrätt för IFO, Socialrätt för arbetsledare
* BBIC, reflektionsgrupp kring metod
* Att möta barn och unga i kris

 

Pågående uppdragsutbildningar och uppdrag att anmäla sig till

Pågående uppdragsutbildningar och anmälningssidor finns under Kompetensutveckling.

 

Fristående kurser och program

Övriga samverkanspartners


Kontakt - Föreståndare (Maria), Projektsekreterare (Sandra), Vetenskaplig ledare (Lisbeth)


Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer