Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen syftar till att kursdeltagarna får fördjupade kunskaper om flerspråkighet och
interkulturalitet. Fokus i kursen är att utveckla förståelse och insikt om vad ett interkulturellt
förhållningssätt innebär. Vidare behandlas normkritiskt förhållningssätt i teori och praktik.
Vid träffarna är det föreläsning, seminarium och kollegahandledning.

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska deltagaren:
1. kunna redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv om flerspråkighet,
2. kritiskt kunna granska och analysera olika förhållningssätt och lärandemiljöers
betydelse för arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem,
3. kunna analysera och problematisera vad flerspråkighet och ett interkulturellt
förhållningssätt kan innebära i praktiken.

Välkommen att kontakta Maria Clevfors Fischer vid intresse och för mer information, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer