Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta är en utbildning för dig som vill tillägna dig nya kunskaper och förmågor för att på ett bra sätt fungera som mentor på din arbetsplats för såväl nyanställd personal men också för mer erfarna medarbetare som av olika skäl övergår till andra typer av arbetsuppgifter och därmed kan behöva stöd i sin nya befattning. Du kan också komma att medverka i utformandet och genomförandet av introduktionsprogram för nyanställd personal.

Att vara mentor innebär att du som är en mer rutinerad yrkesperson antar rollen av att vara en förebild som erbjuder ditt kunnande och din tid för att stödja en medarbetare med mindre yrkeserfarenhet i dennes karriärutveckling. Du kommer som mentor att utvecklas i att föra en givande, utmanande och en utvecklande dialog med medarbetare för att således med en positiv inverkan bidra till medarbetares personliga utveckling. Detta arbete tar sin utgångspunkt i Statens institutionsstyrelses (SiS) etiska riktlinjer och värdegrund.

Medarbetare kan uppfatta och hantera olika situationer på arbetsplatsen på varierande sätt. Din roll som mentor blir särskilt betydelsefull då du kan bidra med nya perspektiv och ge stöd för att hjälpa medarbetaren att hantera uppkomna situationer på ett för dem nytt sätt.

 

Senast uppdaterad av Maria Clevfors Fischer