Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avdelningens övergripande uppdrag

SIT-avdelningen utgör en gemensam resurs för hela högskolan och uppdrag omfattar såväl själva utbildnings- och forskningsverksamheten som administrativa stödprocesser. Ambitionen är att leverera ett IT-stöd som ska vara verksamhetsorienterat, serviceinriktat och kostnadseffektivt.

Vår uppgift är att: 

  • Erbjuda studenter och personal moderna och högkvalitativa produkter och tjänster.
  • Utveckla och stödja verksamheten.
  • Effektivisera och optimera arbetssätt.
  • Utveckla och genomföra högskolans IT-strategi.
  • Tillsammans med högskolans institutioner och enheter verka för samverkan mellan olika grupper inom högskolan och för att högskolan ska upplevas som en enhet.

 

 

IT-chef


Sektion System


Drift & Infrastruktur


System & Arkitektur


Sektion Utveckling


Systemutveckling


Verksamhetsutveckling


Sektion Service


Servicecenter


IT-service


Digital självservice


Sektion Campus


Fastighet & säkerhet


Campus Support


Senast uppdaterad