Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Centrum för salutogenes

Centrets vision är att fungera som en plattform för forskning och utbildning inom salutogenes och hälsofrämjande, med särskilt fokus på arbetsintegrerat lärande (AIL). Arbetet baseras på samverkan med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, dvs. kunskap i samverkan. Insatserna inriktas på att öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv genom forskning och utbildning. Särskild prioritet läggs vid att stärka vårdutbildningarna och fristående kurser vid IH med fördjupad kunskap i hälsofrämjande och salutogenes. Centret bedriver forskning med fokus på systematiska översikter över sambandet mellan känsla av sammanhang och hälsa.. Läs mer...

Mångfaldscentrum

Mångfaldscentrum är en centrumbildning vid Högskolan Väst som arbetar med forskning, deltagande i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Läs mer...

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen