Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Organisationsbild för Institutionen för Hälsovetenskap

Institutionen består av tre avdelningar och leds av en prefekt med stöd av en Strategisk lednings- och utvecklingsgrupp.

Ledning

Programansvariga

Sjuksköterskeprogrammet, Anette Bergstrand
Specialistsjuksköterskeutbildningen, Margareta Karlsson
Socialpsykiatrisk vård, Sabina Dalsborn

Institutionsnämnd

Institutionsnämnden är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen, läs mer på nämndens sida

Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap

Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

Biträdande avdelningschef

Programråd

Programråd är ett råd för varje inrättat utbildningsprogram med en programansvarig/rådsordförande.

Internationaliseringsfrågor

Susanne Forsgren Gebring
Annelise Tilly Lund

Uppdragsverksamhet

  •  Annika Bergman är kontaktpersoner för alla uppdragsutbildningarna på institutionen

VFU - sjuksköterskeutbildningen

VFU - specialistsjuksköterskeutbildningen

VFU - socialpsykiatrisk vård

VFU - administratör

 

Senast uppdaterad