Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regleras i rektorsbeslut dnr 2013/958 A 13

För att säkerställa medarbetarnas och studenternas möjlighet till inflytande i prefektbeslut finns hos varje institution en strategisk lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG) inrättad. Förutom den operativa ledningen består SLUG av medarbetare och studenter. Gruppen har till uppgift att diskutera frågor av strategisk karaktär som till exempel utbildningsutbud, kvalitetsutveckling och pedagogiskt arbete.

SLUG har till uppgift/ansvar att:

  • bidra till att förbättra verksamheten genom att ha ett helhetsperspektiv och bidra med sin kunskap och sitt engagemang.
  • vara delaktig i framtagandet av den årliga verksamhetsplanen och bidra till att institutionen når de mål som satts upp i verksamhetsplanen.
  • vara delaktig i institutionens interna organisering, interna kvalitetsarbete, samt bidra till en hälsofrämjande arbetsplats.
  • diskutera strategiska frågor (ofta i temaform) såsom långsiktig verksamhetsplanering, utbildningsutbud, pedagogisk utveckling samt forskning.
  • vara rådgivande till prefekt 

SLUG ledarmötet utses via val för period om tre år

Ledamöter under mandatperioden 2017-01-01 - 2019-12-31

Ordförande
Åse Boman

Biträdande och ställföreträdande prefekt
Håkan Nunstedt

Avdelningschefer

Håkan Nunstedt (Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap)
Agneta Hjelm Persäng (Avdelingen för omvårdnad-grundnivå)
Britt Hedamn Ahlström(Avdelningen för omvårdnad-avancerad nivå)

Lärarrepresentanter
Berit Forsman
Margareta Karlsson
Pia Alsén
Sandra Pennbrandt
Tanja Christensson

Studentrepresentant
Nikolina Westin

Sekreterare
Eva-Lena Fast

Protokoll


Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen