Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Institutionen för Individ och Samhälle finns forskare inom bland annat följande ämnen:

Engelska
Litteraturvetenskap
Offentlig förvaltning
Pedagogik
Psykologi
Socialt arbete
Sociologi
Språk
Svenska
Svenska som andraspråk
Utbildningsvetenskap
Ämnesdidaktik


En stor del av institutionens forskning bedrivs inom de båda forskningsmiljöerna Forskningsmiljön barn och unga och Lärande i och för det nya arbetslivet.

Utskottet för forskningsfrågor är en kollegialt utskott under Institutionsnämnden som behandlar frågor om institutionens forskningsmedel och strategiska frågor som rör forskningen.

Kontakt


Senast uppdaterad