Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier

Inom ämneslärarprogrammet finns det inget naturligt fönster för utbytesstudier, men det du kan göra för att kunna lösa studier utomlands, är att ta kontakt med din programansvarige för att i god tid diskutera möjligheterna och vilka förutsättningar som gäller för ett studieupphåll. Du kontaktar även institutionens internationella koordinator som stödjer dig i processen.

Möjligheter vid studieuppehåll för studier utomlands

Du kan ansöka om att få stipendium för att studera 3–12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det gör man inom programdelen Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

Du kan även söka till studier inom ISEP, International Student Exchange Programs och är ett nätverk som har över 300 medlemslärosäten i 42 länder. Ca 140 av dessa lärosäten ligger i USA.

VFU

I den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet.

Under dina VFU-perioder kan du ansöka om att få göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands. Det är bra att redan tidigt kontakta programansvarig och institutionens internationella koordinator för att få information om förutsättningarna.

Möjligheter du har efter utbildningen, men innan examen tas ut
ERASMUS-studier/kurs=3-12 månader
ERASMUS-praktik, 8,5 veckor=minst 60dagar

ISEP

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen