Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studier

Inom ditt lärarprogram finns det inget naturligt fönster för utbytesstudier, men det du kan göra för att kunna lösa studier utomlands, är att kontakta programansvarig och diskutera möjligheter och förutsättningar. Du kan kontakta institutionens internationella koordinator för vidare information.

VFU/Erasmus Internship

I den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att ansvara för, och genomföra, egen undervisning. På så sätt får du viktiga erfarenheter av arbetet i skolan och skolans verksamhet. Under din VFU-period i kursen BOO200 termin 5, kan du ansöka om att få göra din 3 veckor långa verksamhetsförlagda utbildning utomlands. Det är bra att redan tidigt kontakta programansvarig och institutionens internationella koordinator för att få information om förutsättningarna.

Möjligheter du har efter utbildningen, men innan examen tas ut

ERASMUS-studier/kurs=3-12 månader
ERASMUS-praktik, 8,5 veckor=minst 60dagar

ISEP

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen