Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utlandspraktik

Att ge sig ut på en praktikperiod har blivit allt vanligare och är också den form av utlandsvistelse som arbetsgivare sätter mest värde på.

VFU/Erasmus Internship

Inom Socialpedagogiska programmet finns möjligheten att göra sin VFU utomlands. Kursen i utbildningen på det socialpedagogiska programmet. VFU-kursen omfattar 22,5 hp. varav 7,5 hp är teoretiska studier och till övriga delen förlagd till en verksamhet inom det sociala arbetets fält. VFU-kursen ges under vårterminen,termin 4 i 15 veckor.

  • Termin 5 VMF 200
  • Linneus Palme
  • Miner Field Studies

Praktik i Europa – och övriga världen

Inom Erasmus+ kan studenter praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land mellan två och tolv månader. Man kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om man planerar att göra sitt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Praktik i ett låg- eller medelinkomstland

Genom praktikantprogrammet kan Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer söka medel för att kunna erbjuda unga personer i Sverige möjligheten att lära sig mer om utvecklingsarbete genom praktik vid en organisation i ett låg- eller medelinkomstland. Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom programmet.

→ Praktikantprogrammet

 

Möjligheter du har efter utbildningen, men innan examen tas ut

ERASMUS-studier/kurs=3-12 månader
ERASMUS-praktik, 8,5 veckor=minst 60dagar

ISEP

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen