Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regleras i rektorsbeslut dnr 2013/958 A 13

För att säkerställa medarbetarnas och studenternas möjlighet till inflytande i prefektbeslut finns hos varje institution en strategisk lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG) inrättad. Förutom den operativa ledningen består SLUG av medarbetare och studenter. Gruppen har till uppgift att diskutera frågor av strategisk karaktär som till exempel utbildningsutbud, kvalitetsutveckling och pedagogiskt arbete.

SLUG har till uppgift/ansvar att:

  • bidra till att förbättra verksamheten genom att ha ett helhetsperspektiv och bidra med sin kunskap och sitt engagemang.

  • vara delaktig i framtagandet av den årliga verksamhetsplanen och bidra till att institutionen når de mål som satts upp i verksamhetsplanen.

  • vara delaktig i institutionens interna organisering, interna kvalitetsarbete, samt bidra till en hälsofrämjande arbetsplats.

  • diskutera strategiska frågor (ofta i temaform) såsom långsiktig verksamhetsplanering, utbildningsutbud, pedagogisk utveckling samt forskning.

  • vara rådgivande till prefekt 

SLUG ledarmötet utses via val för period om tre år

Ledamöter under mandatperioden 2017-01-01 - 2019-12-31

Ordförande
Lena Sjöberg

Avdelningschefer
Sevtap Gurdal (Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk)
Anna Henriksen (Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi)
Marie Westerlind (Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik)
Johanna Larsson (Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk)
Helena Nilsdotter Brown (Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk)

Lärarrepresentanter
Johan Berlin (Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik)
Katarina Elam (Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk)
Kerstin von Brömssen (Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk)
Kristina Johansson (Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi)
Sabina Kapetanovic (Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi)

Doktorandrepresentant
Vakant

Sekreterare
Henrik Lindeskog

Protokoll


Kontakt


Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog