Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningskommittérnas huvuduppgift är att samordna respektive institutions forskning. Forskningskommittérna inrättas av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, efter förslag från respektive institution.

Forskningskommittén ansvarar bland annat för:

  • att lämna förslag till prefekt om fördelning av institutionens statliga anslag för forskning (den s.k. institutionspotten) enligt Högskolan Västs forskningsstrategieratt
  • vara institutionens rådgivande organ i frågor som rör forsknings- och utvecklingsarbete
  • att för Forsknings- och forskarutbildningsnämnden bereda särskilda frågor som rör forskningen på institutionen

Ledamöter forskningskommitté

Lena Pareto (MD), informatik, Ordförande
Lars Svensson (I), informatik
Eva Johansson (F), företagsekonomi
Hanna Kjellgren (JESP), statsvetenskap
Sara Willermark, doktorandrepresentant
Iréne Bernhard, bitr. prefekt med ansvar för forskning
Vakant, studentrepresentant

Kontakt


Senast uppdaterad av Rebecca Olsson