Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

IMS ansvarar också för Mediepoolen i Kreativt Centrum där personal och studenter kan låna medieutrustning. 

IKT-pedagoger

Vår uppgift är att stötta och hjälpa högskolans personal i frågor som rör IKT-pedagogik. Ett stående inslag är veckovisa workshoppar med drop-in.

Här är fler exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • E-mötesverktygen Skype for Business, AdobeConnect och Zoom
  • HV Play
  • Canvas
  • Stöd vid inspelning av enklare filmer
  • Workshops
  • Bollplank vid planering av nätbaserad undervisning
  • Användning av lilla filmstudion

Medietekniker

Vi kan hjälpa till med produktion av rörlig bild och ljud. Vi har tillgång till professionell kamera- och ljudutrustning och en fullt utrustad TV-studio med trekamera- och green screen-teknik. Med denna teknik och vår långa erfarenhet kan vi bland annat producera:

• Föreläsningsfilm, i studio eller i föreläsningssal
• Reportage om t.ex. forskning, studentprojekt och annat som händer på högskolan
• Intervjuer, i studio eller på annan plats
• Filmer för publicering på sociala medier
• Instruktionsfilmer
• Ljudupptagning

Kontakta oss för att diskutera vad som passar dina behov bäst.

ims@hv.se

Personal på IMS


Senast uppdaterad av Emma Högberg