Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för ekonomi och IT bedriver ett långsiktigt och medvetet arbete inom internationalisering. Det tar sig olika uttryck som exempelvis att studenter eller lärare åker på ett utbyte till någon av våra många utländska partneruniversitet, genomförandet av examensarbetet i ett utvecklingsland eller att inresande studenter deltar på kurser med svenska studenter här hemma.

Jämte högskolans internationella samarbeten med ett antal lärosäten världen över har institutionen fördjupande samarbeten med ett antal prioriterade partnersuniversitet.

Internationalisering kan också handla om att internationella och globala frågeställningar tas upp och diskuteras inom kurser på olika utbildningar. Allt för att skapa insikt i den stora och komplexa fråga om globalisering och internationalisering.

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Susanna Lewy