Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för ekonomi och IT bedriver ett långsiktigt och medvetet arbete inom internationalisering. Det tar sig olika uttryck som exempelvis att studenter eller lärare åker på ett utbyte till någon av våra många utländska partneruniversitet, genomförandet av examensarbetet i ett utvecklingsland eller att inresande studenter deltar på kurser med svenska studenter här hemma.

Jämte högskolans internationella samarbeten med ett antal lärosäten världen över har institutionen fördjupande samarbeten med ett antal prioriterade partnersuniversitet.

Internationalisering kan också handla om att internationella och globala frågeställningar tas upp och diskuteras inom kurser på olika utbildningar. Allt för att skapa insikt i den stora och komplexa fråga om globalisering och internationalisering.

Stöd för praktiskt arbete med internationalisering

 • Svensk-engelsk ordlista akademiska termer
 • Prioriterade partneruniversitet
 • Partneruniversitet per ämnesområde
 • Internationalisering i kursplan 
 • Pågående mobilitetsprojekt
 • Pågående dubbelexamen vid EI
 • Internationella mål och handlingsplan (länk till institutionens sharepoint)
 • Årshjul
  • För lärare (länkas till sida centralt)
  • För administration på institutionen (länkas till egen sida) 

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Emma Högberg