Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Prefekt har övergripande ansvar för institutionens verksamhet.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Kvalitetskoordinator har en funktion att samordna och stötta alla aktörer i kvalitetsarbetet, som att underhålla dokument och mallar samt att bereda underlag för planer och rapporter, samt vara kontaktperson externt från institutionen i kvalitetsfrågor.

Programråd har att på Institutionsnämndens (IN) uppdrag att säkra kvalitet i innehåll och genomförande för de utbildningsprogram respektive programråd ansvarar för.

Programansvarig ingår i det programråd som programmet hör till och ansvarar för att de fastställda målen för programmet nås.

Examinator ansvarar för att examination med akademisk kvalitet och enligt gällande kursplan utförs.

Kontakt


Thomas Winman

Thomas Winman Universitetslektor
thomas.winman@hv.se
Senast uppdaterad