Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förutom den operativa ledningen består gruppen av medarbetare och studenter. De har till uppgift att diskutera frågor av strategisk karaktär som till exempel utbildningsutbud, kvalitetsutveckling och pedagogiskt arbete. SLUG sammanträder 2-3 gånger per termin. Prefekt är tillika ordförande i SLUG.

Ledamöter SLUG

Ledamöter under mandatperioden 2017-01-01 -- 2019-12-31

Ordförande
Gunnar Peterson

Bitr. prefekt för forskning
Iréne Bernhard

Avdelningsledare
Morgan Andersson (företagsekonomi)
Lars Johansson (medier och design)
Thomas Winman (informatik)
Anders Palmqvist (juridik, ekonomi, statistik och politik)

Lärarrepresentanter
Jan-Olof Karlsson, (avdelningen för informatik)
Fredik Sjögren, (avdelningen för juridik, ekonomi, statistik och politik)
Helén Holmgren, (avdelningen för företagsekonomi)
Birgitte Christiansen, (avdelningen för medier & design)

Studentrepresentanter
Vakant plats
Vakant plats

Prefektsekreterare
Rebecca Olsson 

Dokument


Kontakt


Senast uppdaterad av Rebecca Olsson