Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rådet sammanträder två till tre gånger per termin och startades 2016.

Läs mer om samverkan vid Högskolan Väst

Ledamöter

 • Ulrika Lundh Snis, vicerektor, ordförande
 • Lena Sjöberg, prorektor
 • Håkan Nunstedt, Institutionen för hälsovetenskap
 • Helena Nilsdotter-Brown, Institutionen för individ och samhälle
 • Kristina Johansson, Institutionen för ekonomi och IT
 • Maria Skyvell-Nilsson, Vårdvetenskap/Institutionen för hälsovetenskap
 • Elin Eliasson, näringslivsansvarig i Studentkåren vid Högskolan Väst
 • Elin Strömbreg, vice ordförande i Studentkåren vid Högskolan Väst
 • Marie-Helene Zimmerman Nilsson, forskningsmiljön Barn och unga
 • Lennart Malmsköld, Produktionsteknik Väst och Primus
 • Maria Derner, Förvaltningen/Kommunikation och Internationella Relationer
 • Stefan Kudryk, Förvaltningen/Kommunikation och Internationella Relationer
 • Bettina Johansson, Förvaltningen/HR
 • Johanna Eliasson, Kommunakademin Väst
 • Catarina Lindhé, Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
 • Lena Lindhé, Rektorsråd för samverkan

Sekreterare

 • Sarah Nilsson, Akademi- och ledningsstöd

Kontakt


Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson Handläggare
sarah.nilsson@hv.se
Senast uppdaterad