Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anställningsnämnden har under rektor och styrelse ett övergripande ansvar för inriktning och kvalitet vad gäller rekrytering och anställning av lärare samt antagning av docent. 

Anställningsnämnden bevakar att institutionernas arbete med rekrytering och anställning av lärare uppfyller de kvalitetskrav som nämnden anser bör ställas på verksamheten.

Nämnden bevakar också att de lagar, regler och riktlinjer som finns på högskolan efterföljs vid anställning och befordran av lärare samt vid antagning av docent.

Anställningsnämnden kan ge generella direktiv eller direktiv för hantering av enskild anställningsprocess.

Anställningsnämnden består av fem vetenskapligt kompetenta lärare och en student. Av lärarrepresentanterna utses fyra av rektor på förslag av Forsknings- och utbildningsnämnden FUN. Den femte, tillika ordförande i nämnden, utses av rektor efter samråd med Högskolans Ledningsgrupp.

Mandatperiod 2023-01-01—2025-12-13

Ledamöter

  • Åke Persson, Ordförande, professor i engelska
  • Nataliya Galan, vice ordförande, universitetslektor i företagsekonomi
  • Anette Bolin, professor i socialt arbete
  • Elisabeth Dahlborg, professor i vårdvetenskap
  • Fredrik Sikström, universitetslektor i elteknik

Studentledamot

  • Max Karlsson

Sekreterare

  • Maria Vedin

Kontakt - nämndens sekreterare


Maria Vedin

Maria Vedin Hr-specialist HR-strateg
maria.vedin@hv.se
Senast uppdaterad