Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvarsområden

Utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter. I det ingår att:

  • bevaka de forskningsetiska frågorna, vad gäller regler, lagstiftning och andra högskolors hantering av dem
  • bereda ärenden för FUN kring forskningsetiska frågor (exempelvis ta fram riktlinjer och vägledande dokument, svara på remisser, göra kvalitetsuppföljning av forskningsetiska aspekter)
  • stödja högskolans forskare, lärare och studenter i forskningsetiska frågor, genom information på högskolans hemsida samt vid behov genom anordnande av seminarier/workshops, med särskilt fokus på oredlighet, god forskningssed och etikprövning
  • representera högskolan i forskningsetiska frågor gentemot externa intressenter, till exempel andra högskolor, myndigheter och forskningsfinansiärer
  • på annat sätt främja en stark forskningsetisk kultur och god forskningssed.

 

PDF från Seminarium om GDPR , se även filmen nedan under relaterat

Behandling av personuppgifter i studentarbeten_230920.pdf

 

 

Ledamöter

Ordförande, Maivor Olsson-Tall, universitetslektor
Vice ordförande, Eva Johansson, universitetslektor
Sandra Pennbrant, professor, representant från FUN
Isabelle Choquet, universitetslektor
Magnus Broström, universitetslektor 

Studentrepresentant
Elin Strömberg

Utskottets sekreterare
Magdalena Zawada

Senast uppdaterad