Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet hanteras av respektive lärosäte. Vid Högskolan Väst ansvarar Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed för utredning av misstankar om sådana avvikelser.

Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed vid Högskolan Väst tillsätts av rektor och består av fyra lärarrepresentanter med vetenskaplig kompetens, en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en jurist från den högskolegemensamma juristfunktionen samt en ersättare för den lagfarna ledamoten. Kommittén biträds av en tjänsteman.

Kommitténs huvudsakliga uppgift är att utreda och pröva misstankar om andra avvikelser från god forskningssed enligt Regler gällande handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Högskolan Väst.

Ledamöter

Jurist

Mats Schantz

Hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed vid Högskolan Väst (sidan kräver inloggning).

KONTAKTUPPGIFT TILL VERKSAMHETSSTÖD


Magdalena Zawada

Magdalena Zawada Handläggare
magdalena.zawada@hv.se
Senast uppdaterad