Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvar och uppgifter för rådet

 • Vara rådgivande organ till högskolans ledning i internationaliseringsfrågor
 • Initiera, samordna och bereda ärenden om internationalisering till högskolans ledning
 • Vara rådgivande samt utveckla strategier till högskolans ledning för internationell attraktivitet, internationell positionering, internationella samarbeten, internationaliserad undervisning (på hemmaplan) och internationell (digital) mobilitet.
 • Genomföra och samordna omvärldsbevakning inom internationalisering
 • Skapa förutsättningar för genomförande och samordning av internationaliseringsarbete
 • Följa upp och utvärdera internationaliseringsarbetet utifrån högskolans internationaliseringsstrategi, se nedan.
Strategi för internationalisering 2024-2026.pdf


Rådet rapporterar till Rektor som beslutar i strategiska frågor. Dessutom tas viktigare frågor upp för synpunkter och förankring i Högskolan Ledningsgrupp (HLG) vid behov.

Medlemmar

 • Gunnar Peterson, ordförande, HLG:s strateg för internationalisering
 • Maria MacDonald, administrativt stöd, Kommunikation och internationella relationer
 • Christian Master Östlund, Institutionen för ekonomi och IT
 • Åse Boman, Institutionen för hälsovetenskap
 • Hanna Aknouche-Martinsson, Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Marie Vesterlind, Institutionen för individ och samhälle
 • Åsa Mellqvist, Förvaltningen
 • Carl-Fredrik Miles, Grants and Innovation Office
 • Hanna Gadd, Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
 • Felix Eriksson, kårhusgeneral studentkåren
 • Malin Ståhl, studentkåren

Rådet sammanträder 2-3 ggr/termin eller vid behov.

Kontakt


Maria MacDonald

Maria MacDonald Handläggare utbildning
maria.macdonald@hv.se

Gunnar Peterson

Gunnar Peterson Universitetslektor Senior Advisor Strategic Internationalisation
gunnar.peterson@hv.se
Senast uppdaterad