Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rektors råd tillsammans med högskolans rektor och prorektor

På bilden syns de fem rektorsråden tillsammans med rektor, prorektor och vicerektor.
Främre raden från vänster; Lena Lindhé, tidigare rektor Martin Hellström, vicerektor Ulrika Lundh Snis, tf rektor Jan Theliander, Roger Säljö, Kristina Areskoug Josefsson, Gunnar Peterson och Lars Svensson.

Rektorsråd för forskning och forskarutbildning
Lars Svensson
50 % under perioden 2022-07-01--2023-06-30. Lars Svensson har uppdrag som vicerektor för forskning och forskarutbildning under perioden 2020-01-01--2022-12-31. Med anledning av det nyinrättade uppdraget som rektorsråd för forskning och forskarutbildning upphör vicerektorsuppdraget per 2022-06-30. Under en övergångsperiod fram tills 2022-12-31 kommer merparten av de arbetsuppgifter som har ingått i vicerektorsuppdraget att ingå i uppdraget som rektorsråd.

Rektorsråd för samverkan
Lena Lindhé 
50 % under perioden 2022-07-01--2023-06-30

Rektorsråd för internationalisering
Gunnar Peterson
50 % under perioden 2022-07-01--2023-06-30

Rektorsråd för AIL
Roger Säljö
20 % under perioden 2022-07-01--2023-06-30

Rektorsråd för flexibel utbildning
Kristina Areskoug Josefsson
20 % under perioden 2022-08-15--2023-06-30


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen