Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Människor på promenad i skogen Människor på promenad i skogen

Att främja livet är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta uppnås genom att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. Miljöer, där de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga sina ambitioner och tillfredsställa sina behov, uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt.

Om du önskar använda SOC-formuläret i din forskning, vänligen besök Society for Theory and Research on Salutogenesis (STARS), https://www.stars-society.org/ och välj SOC-scales. 

Kommande händelser


A joint Health Promotion event in 2018

23rd IUHPE World Conference on Health Promotion 2019

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast