Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Originalformuläret av SOC-skalan består av 29 frågor. En kortare version på 13 frågor utvecklades senare. Validiteten och relabiliteten är god för såväl SOC-29 som för SOC-13 (Eriksson, 2007)

Samtliga versioner och översättningar av SOC skalorna är upphovsrättsskyddade och tillhör Dr. Avishai Antonovsky. Tillstånd krävs för att publicera skalorna i t.ex. olika slag av avhandlingar. Särskilda restriktioner gäller för distribution av frågeformuläret elektroniskt. Tillstånd kan  kostnadsfritt erhållas för forskningsändamål. För att erhålla tillstånd vänligen kontakta Avishai Antonovsky, Israel, antonovsky@gmail.com

 Ansökan om tillstånd att använda SOC-formuläret bör innehålla följande information på engelska:

  1. Vad är din forskningsfråga och vad är syftet med studien?
  2. Vilken version av SOC-formuläret vill du använda (SOC-29, SOC-13)?
  3. Är användningen avsedd för kliniskt eller diagnostiskt bruk?
  4. Beskrivning av undersökningspopulationen och dess storlek?
  5. Hur avser du att administrera formuläret (i grupp, individuellt face-to-face, elektroniskt etc.)?
  6. Är du förtrogen med Antonovskys bok (1987) Unravelling the Mystery of Health, med den salutogena modellen och teorin som ledde till utveckling av ”Orientation to Life (SOC)” formuläret och The Handbook of Salutogenesis (2017), free access at http://www.springer.com/gp/book/9783319045993
  7. Institutionstillhörighet (Universitet, fakultet, avdelning/institution, postadress)
Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast