Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibliotek och studiestöd (BoS) leds av Catarina Lindhé.

Biblioteksrummet är en naturlig träffpunkt och arbetsplats på Högskolan. Här finner man en generös och inkluderande miljö med 361 sittplatser i allt från “fatboys” och fåtöljer fördelade i alla utrymmen till enskilda arbetsplatser med datorer till grupprum, tyst läsesal, resursrum mm. Inom Biblioteket arbetar man med undervisning till studenter men också med forskarstöd i form av informationshantering, publiceringsstöd, m.m.

Allmänheten är också välkommen att använda biblioteket och dess resurser. Läs mer om bibliotekets verksamhet på bibliotek.hv.se eller på Möt biblioteket.

Studie- och karriärvägledning samt Funkas uppdrag ligger att i huvudsak vara ett stöd för studenterna före, under och efter studierna genom att tillhandahålla vägledning och bidra till att säkerställa att alla studenter erbjuds en likvärdig studiesituation och likvärdig, rättssäker behandling.

Chef för avdelningen


Medarbetare


Senast uppdaterad