Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SKOLA, HÖGRE UTBILDNING, KOMPETENSUTVECKLING

Helena Korp, docent i pedagogik
Kunskapsbedömning i skolan, utbildning och jämlikhet, nyanlända elever, interkulturell pedagogik

Maria Spante, doktor i teknik och kultur
IT i skolan

Lars Svensson, professor i informatik
Kompetensutveckling i arbetslivet och IT

Inga Wernersson, professor i utbildningsvetenskap
Könsskillnader inom skola och utbildning

MER SAMHÄLLSVETENSKAP

Anna Dåderman, professor i psykologi
Psykiatrisk problematik hos personer som begår brott, psykopati, ADHD, dyslexi med mera. Personlighetsstörningar. Gärningsmannaprofiler.

Fredrik Sunnemark, doktor i idéhistoria
Rasism, ideologer, nationalism, mångkultur

Fredrik Sjögren, doktor i statsvetenskap
Om politiska system, demokrati, valresultat och jämställdhet.

Anette Bolin, doktor i socialt arbete
Barnfattigdom, Samarbete mellan barn, skola och socialtjänst

Lena Pareto, professor i informatik
Hur människor använder IT och hur IT-system kan utformas på ett bra sätt.
Ljud i kontorslandskap. IT/Robotar i skolan

Martin Gellerstedt, docent i informatik
Hur statistik kan användas, medicinsk diagnostik och vård med hjälp av statistik och datorstöd, sociala medier på recept.

Philip Hwang, professor i psykologi
Små barns utveckling, ungdomars utveckling, forskning om pappor

Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap
Föräldraskap, barns- och ungdomars utveckling, ungdomar och internet

Thomas Winman, doktor i pedagogik
Nyanlända flyktingar och integration

Sevtap Gurdal, doktor i psykologi
Föräldraskap, barnuppfostran med fokus på föräldrars attityder

EKONOMI

Maher Asal, professor i nationalekonomi
Finansiell ekonomi, bostads- och aktiemarknader

Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Organisering inom vårdverksamheter, samverkan mellan blåljusorganisationer

Urban Gråsjö, doktor i nationalekonomi
Regional ekonomisk utveckling

Sven Siverbo, professor i företagsekonomi
Styrning av organisationer och vilka effekter det ger. Erfarenhet från Volvo, Göteborgs Stad och Trollhättans Stad.
Metoo-management

SJUKVÅRD, HÄLSA, ARBETSMILJÖ

Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Organisering inom vårdverksamheter, samverkan mellan blåljusorganisationer

Ina Berndtsson, docent i vårdvetenskap och sexolog
Tarmsjukdomar, sex och samlevnad

Monica Eriksson, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsopromotion
Hur människors känsla av sammanhang främjar deras hälsa

Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik
Hälsofrämjande

Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri, doktor i neurovetenskap, docent i experimentell rättspsykiatri
Psykisk hälsa/ohälsa; aggressivt antisocialt beteende, integrerad vård, komplementärmedicinska behandlingar av psykisk ohälsa (yoga, akupunktur) 

TEKNIK

Linn Gustavsson, lektor i människa maskin design
Robotar i industrin och vardagslivet, interaktion robot och människa

Per Nylén, professor i produktionsteknik
Verkstadsindustri, grön teknik, termisk sprutning d v s utvecklingen av robusta metoder för termisk sprutning av termiska barriärskikt t ex värmetåligt material i flygmotorer

Robert Pederson, professor i materialteknik
Fokus på additiv tillverkning/3D-print. Används t ex i flyg- och rymdindustrin där man "skriver ut" tredimensionella geometrier och komponenter med hjälp av en 3D-skrivare.

Fredrik Danielsson, docent i produktionsteknik
Automation, demomiljöer för test av flexibel automation

Leif Karsson, professor i produktionsteknik med inriktnig mot svetsning
Svetsteknologi

Expertsvar - din genväg till forskarexpertisen

Om ingen av Högskolan Västs forskare passar in på det område eller ämne du söker skicka gärna din fråga till journalisttjänsten Expertsvar - då når du ett nätverk av forskare från en mängd högskolor och universitet i Sverige.

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen