Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Faktaruta

 • 13 300 studenter
 • 730 anställda
 • Sveriges ledande AIL-högskola med nationellt uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande, AIL, sedan 2002
 • Två styrkeområden: Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik med utbildning på alla nivåer upp till forskarutbildning samt spetsforskning
 • Tre AIL- och samverkansplattformar: Kommunakademin Väst, Hälsoakademin Väst och Poduktionstekniskt Centrum
 • Societal Impact Hub West - en arena för samhällspåverkan
 • Ett av de högsta söktrycken i landet bland lärosäten med bred utbildningsprofil
 • Hög andel studenter från hem utan akademisk tradition
 • Brett utbildningsutbud: 30 program på grundnivå och 20 program på avancerad nivå
 • 75 egna doktorander varav en fjärdedel anställda av externa parter
 • En hög andel av forskningen finansieras med externa medel
 • Omsättning 700 miljoner kronor (utbildning 520 miljoner och forskning 180 miljoner)
Senast uppdaterad