Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Strategi

Skapa inspirerande och produktiva samverkansmiljöer på Produktionstekniskt Centrum, PTC.

En av de grundläggande målsättningarna med campusutvecklingen är att öka integrering mellan utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan. Samverkan med våra partners, men också interna samarbeten mellan kollegor över institutionsgränserna. För att skapa bättre förutsättningar för detta kommer vi att utveckla den fysiska miljön på campus och Produktionstekniskt centrum. Medarbetarnas delaktighet och samverkan med våra partners är viktiga i detta arbete.

Kontaktperson


Lennart Malmsköld

Lennart Malmsköld Universitetslektor Programchef Primus, PhD, Production Technology
lennart.malmskold@hv.se
Senast uppdaterad