Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Produktionstekniskt centrum

Produktionstekniskt centrum (PTC) är en samverkansarena i Trollhättan, till stöd för utvecklingen av produktionen hos tillverkande företag. Fem huvudpartners står bakom: Högskolan Väst, Innovatum, Swerim, GKN Aerospace, och IUC Väst. Därutöver finns ett flertal övriga samverkanspartners bestående av företag inom tillverkningsindustrin. 

PTC-arenan fokuserar på tre hörnstenar: Kompetensutveckling, teknologi och metoder samt affärsmöjligheter. På arenan finns en välutrustad utvecklingsverkstad dit parterna lokaliserat utrustning som via gemensamt nyttjande skapar större möjligheter.  Verksamheten erbjuder företag och organisationer möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt eller som part i något av nätverken. Aktiviteter som genomförs i nätverken är kompetensutveckling, seminarier, workshops, nätverksträffar och studiebesök. 

Över tid har PTC skapat sig ett fäste hos lokala aktörer som är väl insatta i arenans verksamhet. Utanför denna ganska smala krets är dock PTC relativt okänt. Det finns därmed potential att genom en tydlig, konsekvent och intresseväckande kommunikation kring arenans möjligheter till relevanta målgrupper, nå högre målsättningar avseende antal forskningsprojekt, samarbetspartners, extern finansiering med mera. Det övergripande målet är att stärka en hållbar konkurrenskraft hos såväl de egna parterna som i svensk tillverkningsindustri generellt. I samverkansarenan finns också en ambition att sätta Trollhättan på kartan som ett produktionstekniskt nav, med ökade möjligheter att attrahera företag, arbetskraft och kompetens. 

Vision

”PTC är arenan för att utveckla kompetens och hållbara lösningar för framtidens industri - en naturlig mötesplats för hållbar produktionsteknik” 

Strategi

Skapa inspirerande och produktiva samverkansmiljöer på PTC

En av de grundläggande målsättningarna med campusutvecklingen är att öka integrering mellan utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan. Samverkan med våra partners, men också interna samarbeten mellan kollegor över institutionsgränserna. För att skapa bättre förutsättningar för detta kommer vi att utveckla den fysiska miljön på campus och Produktionstekniskt centrum. Medarbetarnas delaktighet och samverkan med våra partners är viktiga i detta arbete.

Mål

Projektgruppen ska presentera koncept för ombyggnation på PTC för att öka närvaron för olika aktörer i det dagliga arbetet, såväl från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. På så sätt avses även att antalet långsiktiga strategiska samverkanspartners ökar.

Projektgrupp

Lennart Malmsköld, Högskolan Väst, delprojektledare
Mattias Ottosson, Högskolan Väst
Helena Kortered, Trollhättans Stad
Thomas Sätmark, IUC Väst 
Martin Wänblom, Innovatum
Anders Björnsson, GKN Aerospace
Andréas Sülau, Högskolan Väst
Patrik Bredberg Yrkesakademin
Anders Björnson, GKN
Ingrid Marie Eide, Contekton Arkitekter

Kontaktperson


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen.