Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Övergripande

 • Högskolan använder endast el från förnyelsebar energikälla.
 • Campus värms upp med biobränsle via fjärrvärme.
 • Högskolan ställer miljökrav vid upphandling
 • Avfall källsorteras på campus.
 • Högskolans bilpool består av etanol- och gasbilar.
 • Högskolans personal dricker kravmärkt och rättvisemärkt kaffe.

Energieffektivisering

 • December 2015 installerades en sol-elsanläggning på en av högskolans fasader. Anläggning fungerar även solavskärmning vilket ger de anställda en bättre arbetsmiljö.
 • En förstudie har gjorts angående om förutsättningar för egenproducerad el på högskolans tak och i höstas påbörjades installerades solelspaneler för egenproduktion av el.
 • Studenters datorer stängs automatiskt av i samband med att campus stängs för kvällen/natten.
 • Alla kontorsplatser och lärosalar är utrustade med automatiska rörelsevakter så att ljuset släcks när man inte är på sin arbetsplats.
 • Det finns möjlighet att reglera temperaturen i varje kontorsrum.
 • På kvällar och nätter sänks inomhustempraturen vintertid med 2 grader.
 • Virtualisering av servrar och lagring medför en kraftig minskning av antalet fysiska servrar och därmed minskad elförbrukning. Erfarenhet har visat att minskningen kan vara upp till 75%.
 • På campus finns energisnåla hissar.
 • Kaffemaskinerna byttes år 2011 och använder 15 % mindre el.
 • Vi använder videokonferenser i den mån det är möjligt i stället för att resa. Högskolan Väst använder sådana system dels i samband med undervisning men också för att underlätta olika möten med externa intressenter.

Resursoptimering och avfall

 • Återvinning av elektronikskrot sker på ett miljöriktigt sätt. Högskolan har för detta ändamål ett avtal med återvinningsföretaget Stena Metall. Avtalet är också kopplat till det producentansvar som gäller för vår leverantör av persondatorer och servrar.
 • Skrivare och kopiatorer är normalt inställda för svartvit och dubbelsidig utskrift.
 • 2012 installerades ett nytt utskriftssystem till ett så kallat "Follow me print". Systemet uppskattas minska felutskrifter med 20% då utskrifter kan hämtas ut på alla skrivare på Högskolan samt att man måste bekräfta varje utskrift vid själva skrivaren.
 • Högskolan har bytt ut gamla bildskärmar mot nya "platta". Detta innebär lägre eneriförbrukning samt minskning av ämnen som t ex bromerade flamskyddsmedel.
 • Våra studenter registerar sig via webben vilket innebär minskad pappershantering.
 • Vi har ett webbaserat stöd för "virtuella möten", både för studenter och anställd personal.
 • Digitala rapporteringssystem för egenrapportering och resor för personal infördes, vilket innebär mindre pappershantering.

Biologisk mångfald

Från Maj till September under 2015 har Högskolan haft bi-kupor på campus tak. Bin har en stor betydelse för pollinering av växter.

 

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen