Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fokus för att minska klimatpåverkan är att minska energianvändning samt att minska klimatpåverkan vid om- och nybyggnation.   

Mål: Högskolans energianvändning ska vara klimatneutral senast 2030 samt minska med minst 30 procent per kvadratmeter och anställd fram till 2045 jämfört med basår

För att nå målet samarbetar högskolan med fastighetsägaren kring energioptimering i befintliga byggnader och vid om- och nybyggnation, ställer krav i upphandling på förnybar energi och låg energiförbrukning, byter utifrån ett livscykelperspektiv succesivt ut elektrisk utrustning till högsta energiklass och arbetar med kommunikationsinsatser för att uppnå energisparande beteendeförändring.  

Mål: Högskolans om- och nybyggnationer ska vara klimatneutrala senast 2045 och de byggnader som byggs fram till dess ska ha högsta möjliga miljöstandard.

Om- och nybyggnation är inte alltid med i klimatkartläggningar som är gjorda inom universitetssektorn, men vi vet att i byggprocessen är utsläppen som störst under en byggnads livstid. Därför är det viktigt att tillsammans med fastighetsägaren arbeta med att sänka klimatavtrycken i detta skede. Dessutom är det viktigt att vid nybyggnation ha en hög miljöstandard då det sänker miljö- och klimatavtrycken från den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel vad gäller energiförbrukning. Ett hållbart perspektiv på nybyggnation är därför att hellre betala mer än att spara i byggprocessen, då det är dyrare och mer miljöskadligt att ändra byggnaden i efterhand. Här är en lämplig strategi att se över finansieringsmodellen för om- och nybyggnation och säkerställa att det finns särskilda medel avsatta för att möjliggöra att en större ekonomisk kostnad tas idag för att undvika en högre ekonomisk och ekologisk kostnad i framtiden.   

Tabell över campus och fastighetsfrågor från Strategi för hållbar utveckling

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad