Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Här ingår såväl att utveckla kunskaper om hållbar utveckling som att träna förmågan att analysera och lösa de hållbarhetsutmaningar som behöver lösas för att uppnå de globala målen. Detta görs dels genom ämnesinnehållet, dels genom att studenter tränas i att arbeta över ämnesgränser, kulturella gränser och genom arbetsintegrerat lärande. Hållbarhet i utbildningen innebär också att arbeta för en god studiemiljö där studenter ges lika villkor att genomföra sin utbildning och att utveckla sin potential.  
 
Strategiska mål för hållbar utveckling i utbildning

För att uppnå hållbarhetsmålen för utbildning har högskolan påbörjat ett arbete med att utveckla högskolepedagogiskt stöd för lärare att kompetensutveckla sig inom området hållbar utveckling/lärande för hållbar utveckling. Dessutom integreras hållbar utveckling i den pågående interna certifieringen av högskolans utbildningsprogram i arbetsintegrerat lärande. Förutom att integrera hållbar utveckling i samtliga program kommer också kursutbudet behöva ses över så att studenter som vill fördjupa sig i hållbarhetsfrågor ges möjligheter att göra det inom sitt program eller genom att läsa kompletterande kurser vid sidan av programmets kurser.     

Exempel på utbildningar med särskilt hållbarhetsfokus 

Flera av våra utbildningar har lärandemål för hållbar utveckling, däribland våra ingenjörsutbildningar och lärarutbildningar. Dessutom är bidrar många av våra utbildningar på ett eller annat sätt till att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för att bidra till de globala målen, till exempel god hälsa , god utbildning, hållbar produktion och konsumtion, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.   
 
Exempel på program med uttalat hållbarhetsfokus är: 
Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering 
Elektroingenjör (fordon och elkraft) 
Digitala medier 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen